scroll naar boven
X

- Over ons -

Wij zijn importeur van ...

Audio Analogue  • BCD  • CanEVER Audio • Deskadel  • Diapason  • Duende Criatura  • Essential Audio Tools  • Fletcher Audio  • Graaf  • Hadcock  • Living Voice  • Music Tools  • Norma Audio  • Nottingham Analogue • Opera Loudspeakers  • PathosAcoustics  • Phantom Cable  • Rosso Fiorentino  • Synthesis  • The Cartridge Man  • Trichord Research  • Unison Research

- Luidsprekers -

Luidsprekermerken (A t/m L)

Luidsprekers (intro) TIP
 • Diapason
 —> Uitgelicht: Dynamis
 • Living Voice
 —> Uitgelicht: Vox

Luidsprekermerken (M t/m U)

 • Opera
 • Rosso Fiorentino
 • Unison Research

 
 
Home | buizen > overzicht

Een introductie.

Analogue Audio Products is specialist in buizen. Wij importeren buizen rechtstreeks uit o.a. Rusland, China, Amerika, Zwitserland en Engeland. We leveren vooral nieuw gefabriceerde buizen, maar van sommige modellen hebben we ook mooie n.o.s.-buizen in voorraad. Wij matchen buizen en/of verbeteren de werkingsgraad van buizen.

Analogue Audio Products levert voor­versterker­buizen, eindbuizen, buizendempers, buismatching en upgrades voor eind­versterker­buizen.

N.O.S.

N.O.S. als aanduiding voor een buis betekent New Old Stock. Met deze term worden buizen aangeduid die (ver) voor de tachtiger jaren zijn gefabriceerd maar nooit zijn gebruikt. Soms zijn het zelfs buizen die voor de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt.

Buizen werden in het verleden vooral in militaire apparatuur ingezet. Elektrisch waren ze zeer betrouwbaar en konden veel schokken verdragen, reden waarom ze in communicatieapparatuur, tanks en straaljagers werden toegepast. Ook de eerste computers kregen hun spanning via buizen.

Door de komst van de transistor en de miniaturisering van apparatuur werd de buis overbodig. Wel waren er wereldwijd enorme voorraden van aangelegd. Die voorraden kwamen na een tijdje op de markt, ongebruikt en dus als nieuw: new old stock.

Klankmatig kunnen deze N.O.S. buizen superieur zijn aan de buizen die tegenwoordig nieuw worden geproduceerd. Het marktprincipe is ervoor verantwoordelijk dat voor goede N.O.S.-buizen vaak hoge prijzen gevraagd worden. Een ongewenst bij-effect is dat sommige aanbieders inferieure kopieen of nep-N.O.S.-buizen op het internet aanbieden; een betrouwbare bron is sinds die ontwikkeling nog belangrijker geworden dan een aantrekkelijke prijs.

Adamantes

N.O.S.

Assortiment

Spreekspoel

12au7 ecc82 voorversterkerbuizen

Buizen kopen wij in over de hele wereld bij adressen met wie wij in de loop van de tijd een band hebben opgebouwd. Zo weten we zeker dat we kwaliteit inkopen.

Niettemin gaat de inhoud van elke doos nog dezelfde week door het meetprotocol. Als specialist in buizen hebben we de afgelopen jaren een naam opgebouwd, en die willen we heel graag houden.

Onze 2.0 matchmethode

Als u aan prijsvergelijking op internet heeft gedaan en het kaf van het koren heeft weten te onderscheiden: klopt, de prijzen van onze buizen zijn in sommige gevallen hoger dan die van de internetconcurrentie.

Dat komt simpelweg omdat we niet over hetzelfde product spreken: ook wij leveren gematchte buisjes (wij gebruiken scopematchen, de gemiddelde aanbieder doet dat inmiddels ook) maar onze manier van matchen is superieur.

Eindbuizen van buizenversterkers leveren vooral het vermogen voor de luidsprekers. Voorversterkerbuisjes zorgen vooral voor spanningsversterking van het muzieksignaal. Eindbuizen en voorversterkerbuizen kunnen daarom het beste op een verschillende manier gemeten en gematcht worden. Bij Analogue Audio Products doen we dit en is het bij de prijs inbegrepen.

Voor- en eindbuizen van een buizenversterker vragen elk een andere benadering

Voorzover wij weten, meten de andere leveranciers de voorversterkerbuisjes op dezelfde manier als de eindbuizen. In beide gevallen wordt namelijk bij een gegeven instelling de ruststroom gemeten. Voor eindbuizen is dit prima, maar bij voorbuisjes van buizenversterkers vinden wij het echt te weinig om alleen bias- en steilheidsmetingen te doen.

Ons speciaal voor voorbuisjes gemaakte apparaat wordt niet meer gemaakt en is inmiddels uniek geworden. Met dit apparaat kunnen we dynamische tests doen. Anderen voeren alleen de statische meting uit. Wij zien op een nauwkeurige schaal per buishelft het werkelijk uitgangssignaalniveau bij een gegeven input. Alleen op die manier wordt de uitkomst gemeten die wordt bepaald door het complexe geheel van factoren waarmee elke buis op de gegeven instellingen reageert. Met hetzelfde apparaat beoordelen wij de buisjes gehoormatig om ze ook nog te selecteren op ruisniveau en microfonie. Zelfs een vervormingsmeting is mogelijk.

Bij aanschaf van één buis is het bij voorversterkerbuizen belangrijk dat de buis geselecteerd wordt op gelijkversterkende buishelften. Ook dit is bij de prijs inbegrepen.

Bij eindbuizen matchen wij op gelijke ruststroom en gelijke steilheid. De meetmachine wordt elke keer opnieuw aan de netspanning gecalibreerd, zodat altijd nagenoeg dezelfde uitkomst wordt verkregen. De gekozen instellingen benaderen de instellingen van uw versterker.

Onze meerwaarde: matchen en upgraden van buizen voor buizenversterkers

  1. Bij Analogue Audio Products meten en matchen we zoals boven beschreven en is het bij de prijs inbegrepen. De prijzen in de lijst zijn per stuk, maar dus wel inclusief matchkosten. Bij aanschaf van één buis is het bij voorversterkerbuisjes belangrijk dat de buis geselecteerd wordt op gelijkversterkende buishelften. Ook dit is bij de prijs inbegrepen.
  2. Wij hebben twee procedé's ontwikkeld waarmee we de prestaties van zowel voorversterker- als eindversterkerbuizen kunnen verbeteren: een upgrade van eindversterkbuizen (MSPC) en een upgrade van voorversterkerbuizen (FU&S).

Hoorbaar en meetbaar beter

Door Analogue Audio Products geleverde buizen voor buizenversterkers verschillen hoorbaar en meetbaar met door anderen geleverde buizen. MSPC-behandeling voor bijvoorbeeld de KT88 geeft meer definitie in het laag en betere weergave van de bovenharmonischen. Je kunt het het beste horen met klassieke symfonische werken (pauken en fluiten), en piano en strijkkwartetten.

Alle bovengenoemde eigenschappen maken dat onze buizen wel wat duurder zijn dan die van de meeste internetaanbieders. De internetaanbieder kunt u meestal niet even opbellen om uw vragen te stellen.

Lees meer ...

Over matchen & upgraden hebben we een aparte pagina gemaakt:

Spreekspoel

een setje gematchte buizen

Buizendempers beperken microfonie

Adamantes

Buizendempers duende criatura

Overigens is er nog meer te melden aan het upgradefront: een andere verbetering die u kunt bereiken is het verminderen van de microfonie in de buis door toepassing van Duende Criatura buisdempers.

Documentatie & meer info

home | cookiebeleid & disclaimer | print deze pagina | scroll omhoog