scroll naar boven
X

- Over ons -

Wij zijn importeur van ...

CanEVER Audio • Diapason  • Duende Criatura  • Fletcher Audio  • Living Voice • Lyra • Music Tools  • Nottingham Analogue • Phantom Cable  • Rosso Fiorentino  • Trichord Research  

- Luidsprekers -

Luidsprekermerken (A t/m L)

Luidsprekermerken (M t/m U)

 
 
Home | buizen > matchen & upgraden

Buizen matchen & upgraden.

Vrijwel elk bedrijf dat audiobuizen verkoopt, levert de buizen als 'matched pairs'. Maar hoe nauwkeurig is het matchen gebeurd? Binnen welke tolerantie spreken we van een match? En hoe wordt er gemeten? Bij Analogue Audio Products gaan we stappen verder in het beter meten, beter selecteren en zelfs verbeteren van voorversterker- en eindversterkerbuizen.

Analogue Audio Products levert informatie over buizen, voor­versterker­buizen, eindbuizen, buizendempers, buismatching en upgrades voor eind­versterker­buizen.

Een nieuw ingekochte partij buizen wordt bij ons eerst op speciaal voor ons gemaakte apparatuur ingebrand. Daarna krijgt elke buis een uniek serienummer en wordt elke buis na 3 minuten opwarmtijd apart gemeten. We meten stap voor stap op een steeds hogere ruststroom. Daarmee produceren we een meetcurve in plaats van een meetpunt. De meetcurves worden allemaal geprint en over elkaar heen gelegd. Op die manier selecteren we echte matches.

NB: Vanwege het arbeidsintensieve karakter van onze uitgebreide meet- en selectieprocedures bieden wij de meeste buizen alleen te koop aan voor buizenapparatuur die wij zelf importeren of geïmporteerd hebben. Per buizentype is dat aangegeven in de tabel.
Voor bepaalde buistypes, zoals bijvoorbeeld ECC88 musicFirst en KT150 Tung-sol, wordt een uitzondering gemaakt, omdat we deze ruim in voorraad hebben. Indien een buis wél voor iedereen te bestellen is, staat dit in de tabel aangegeven middels de tekst 'Door iedereen te bestellen'
.

Matching voor­versterker­buizen (1)

First & Ultimate Selection

Bij FUS-buisjes selecteren we de voorversterkerbuisjes op de meeste intensieve en grondige wijze die je maar kunt bedenken.

Bijna altijd worden buizen gemeten met in een ver verleden internationaal afgesproken testspanningen. Dat is handig omdat testuitkomsten dan direct voor een kenner duidelijk zijn. Het doel van de audioliefhebber is eigenlijk meer: graag een paar buisjes dat zich exact gelijk gedraagt als ze zijn ingesteld zoals in mijn versterker.

Daarom meet ik buizen wanneer dit kan met meetspanningen die zo dicht mogelijk liggen bij de waarden die in uw versterker gebruikt worden. Dit is veel extra werk, omdat buisjes vaak opnieuw met aangepaste spanningen gemeten moeten worden. Daardoor is onze prijs hoger, maar het resultaat is veel beter.

Als het kan koop ik de buisjes al voorgeselecteerd in. Ze zijn dan gemeten volgens de internationaal afgesproken standaardwaarden. Hiervoor betaal ik extra. Vervolgens worden die zelfde buisjes door mij nog eens extra uitgebreid en met een tweemaal zo lange opwarmtijd gemeten, met andere instellingen die ik zelf prefereer. Beide resultaten worden naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. Daarna worden die buisjes opnieuw gepaard.

Onze aanpak stap-voor-stap

Als een grote partij buisjes bij ons is gearriveerd, krijgen ze eerst allemaal een uniek serienummer. Vervolgens worden ze allemaal gemeten. Voor het opwarmen van elke buis nemen we drie keer zoveel tijd als is voorgeschreven en elke meting wordt twee keer gedaan. Bij voorversterkerbuisjes meten we met twee apparaten die op een verschillende manier naar de buis kijken. Beide apparaten werken met dezelfde hoge spanningen die ook in de audioapparatuur gebruikelijk zijn. Dit levert een nauwkeuriger meetresultaat op.

Alle buizen worden ook nog op heel veel verschillende werkpunten gemeten. Met die gegevens worden grafische lijnen geprint. Daarmee matchen we niet de buizen, maar het gedrag van de buizen. Elk doosje krijgt een sticker met daarop de meetresultaten in totaal 6 getallen (bij voorbuisjes) of 2 getallen (bij eindbuizen). Op de print van de grafische lijn is het serienummer van de buis afgedrukt.

Criteria

Aan de hand van de resultaten op de stickers op de doosjes worden de voorversterkerbuisjes eerst verdeeld in groepen aan de hand van:

 1. Zo gelijk mogelijke emissie van de kathodes gemeten in mA,
 2. Zo gelijk mogelijke versterkingsfactor gemeten in mA/V (= statische meting),
 3. Zo gelijk mogelijke versterkingsfactor gemeten in V AC met een ingangssignaal van 1000 Hz,
 4. Zo laag mogelijke ruis
 5. Zo laag mogelijke microfonie
Toeslag

Voor FUS-buisjes geldt een toeslag van 50%.

Unison Research Pre

buizen van de cd-speler cdp van unison

Matching voor­versterker­buizen (2)

Adamantes

breed assortiment aan buizen

Accurate matching

Als de hele partij buizen gemeten is, blijft er helaas vaak wat uitval over. Dat zijn buisjes die wel werken, maar voor de hifi en onze strenge eisen te kort schieten. De hele slechte buisjes worden weggegooid en de nog redelijke exemplaren zijn voor een lage prijs te koop voor bijvoorbeeld de zelfbouwer die eerst nog wat wil experimenteren en testen.

De buisjes die wel aan onze eisen voldoen, worden eerst in groepen verdeeld. Van elke voorversterkerbuis is er ook een grafiek geprint met daarop de emissielijnen voor beide kanalen. Al die papieren worden uitgespreid en samen met de stickers op de doosjes, gaat de selectie plaatsvinden. Dit is het indelen in groepen en paren.

ECM

De mooiste buisjes hebben emissielijnen die elkaar exact overlappen of die mooi evenwijdig en heel dicht bij elkaar lopen. Microfonie en ruis zijn uiterst laag of helemaal afwezig. Deze buizen krijgen het predicaat ECM: Equal Curve Matching.

PCM

Dan zijn er buizen waarvan de emissielijnen van beide buishelften dicht bij elkaar en parallel lopen. Dit zijn buizen met PCM: Parallel Curve Matching. Microfonie en ruis zijn even laag als bij ECM.

FUS

De volgende groep zijn de buisjes waarvan de curves niet zo extreem gelijk lopen, maar waarvan de metingen op de stickers binnen een marge van 10% gelijk zijn. Deze buisjes heten First & Ultimate Selection: FUS. Microfonie en ruis zijn nog steeds even laag. Dit zijn voor de audio heel mooi presterende buisjes.

Accurate matching

De overgebleven groep die voor goede audio nog steeds voldoet, maar niet zo extreem als de andere, krijgt het predicaat "accurate matching".

Vervolgens worden er in de vier groepen paartjes gemaakt. Daarmee krijg je voor stereo een mooie kanaalbalans. De prints met de emissielijnen worden over elkaar gelegd en tegen het licht gehouden, om te zoeken naar buisjes met lijnen die elkaar precies of nagenoeg overlappen. Hoe hoger de selectiegraad van accurate matching tot ECM, hoe zuiverder het geluid, en hoe hoger de prijs. Heeft uw versterker een kwartet nodig, dan is dit met de metingen op de stickers achteraf nog goed te selecteren.

Bij voorversterkerbuisjes gaat het vrijwel altijd om het paren van stereobuisjes, dus het zoeken naar steeds twee buisjes waarvan de 4 kanalen mooi gelijk presteren. Ruis en microfonie moeten afwezig zijn.

Matching & upgrading eind­versterker­buizen

Sommige mensen die buizen nodig hebben, gaan het internet op, zoeken naar het gewenste type en selecteren de leverancier met de laagste prijs. Logisch toch? Waarom zou je onnodig meer betalen? Maar het kan ook anders. Kiezen voor een hogere kwaliteit voor een hogere prijs is ook een optie.

Buis A die tegen een bepaalde prijs op internet staat, is namelijk niet identiek aan buis A van het zelfde type die bij ons inderdaad duurder is.
Het zit zo: omdat wij onze buizen zelf meten en dit op een ongebruikelijke en doordachte manier doen, kunnen wij de koppels buizen voor in uw versterker zodanig gelijk krijgen dat vervorming minimaal en dynamiek maximaal zullen zijn. Alleen daarmee kunt u ervaren waar uw buizenversterker maximaal toe in staat is. Onze unieke meet- en matchmethodes noemen wij Equal Curve Matching (ECM) en Parallel Curve Matching (PCM).
Voor sommige types eindversterkerbuizen kunnen we een upgrade uitvoeren. Dit noemen we Solid Pin Contact (SPC).

ECM en PCM

Bij eindversterkerbuizen gaat het om het bij elkaar zoeken van gelijke emissie en steilheid. Ruis en microfonie komen bij eindversterkerbuizen nauwelijks voor. En als dit wel het geval is, brengen we ze naar de recycling. Omdat ruis en microfonie niet aan de orde zijn en omdat eindbuizen niet zoals voorversterkerbuizen twee buishelften hebben, is First & Ultimate Selection (FUS) bij eindbuizen niet nodig.

Veel bezitters van een buizenversterker denken dat matchen van eindbuizen niet nodig is, omdat hun versterker autobias heeft of juist omdat in hun versterker elke buis apart wordt afgeregeld. Inderdaad komen door die systemen de bias en de versterkingsfactor in het ingestelde werkpunt bij elkaar. Maar dit is slechts in één punt en muziek is niet één vaste toon op één volume. Buizen zijn pas mooi gelijk als ze zich gelijk gedragen. En om dat te bereiken is Analogue Audio Products overgegaan op de tijdrovende methode van Curve Matching.

Eigenlijk is het wonderlijk dat buizenversterkers met redelijk gematchte buizen al best lekker klinken. Maar als u uw Unison Research, Graaf of Synthesis buizenversterker hoort met een complete set goed met curves gematchte buizen, zal u begrijpen hoe schoon, dynamisch en onvermoeibaar uw muziek ook kan worden weergegeven en dat het dus nog beter kan dan u al zo lang gewend bent.

Curve Matching, onze werkwijze

Voor eindversterkerbuizen worden ECM en PCM als volgt uitgevoerd: een grote partij buizen wordt uitgepakt en elke eindbuis krijgt een uniek serienummer. Met een meetapparaat stellen we de buizen in op de hogere spanningen zoals die ook in uw versterker aanwezig zijn en niet op de gemiddelde en relatief lage testspanningen die vroeger, toen er nog geen high-end buizenversterkers waren, internationaal zijn afgesproken. De meeste andere aanbieders gebruiken de standaard testspanningen.

Voor het meten laten we de buizen drie maal zo lang opwarmen als is aanbevolen in de manual van het testapparaat. Daarna worden de buizen twee maal achter elkaar gemeten. De resultaten van de tweede meting worden afgedrukt. Dit zijn een sticker met daarop bias en steilheid en een A4 met daarop de curve die emissiewaarden en versterkingsfactoren weergeeft. Het serienummer van de buis wordt genoteerd op de sticker en op het papier met de curve. De stickers gaan op de doosjes en de buizen gaan terug in de doosjes. Alle papieren met de curves worden uitgespreid en in groepen verzameld.

Binnen elke groep worden de curves zodanig bij elkaar gezocht dat buizen met elkaar exact of vrijwel overlappende curves samen Equal Curve Matching paren, trio's, kwartetten, enz. vormen. De A4'tjes met de curves met daarop de serienummers corresponderen met de buizen in de met serienummers gemerkte en bestickerde dozen. Buizen met curves die iets verder van elkaar maar toch dicht genoeg bij elkaar en mooi parallel lopen, krijgen het predicaat Parallel Curve Matching. Vervolgens gaan de buizen in het magazijn om daar te wachten tot u ze nodig heeft.

Unison Research Pre

300 B bij de Unison Reference PRE

Solid Pin Contact

Unison Research Triode 25

EL34 bij de Unison research triode 25

Een van de zwakke punten van buizen is het contact van de buispinnen met de klemmetjes in de buisvoeten. Net als bij de pluggen van interconnectkabels is er daar een overgangsweerstand.

Of dit een probleem is, wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de buisvoeten. Veel mensen weten het niet, maar er is ook een overgangsweerstand tussen de draden die uit het glas van de buis komen en de holle pinnen waarin die draden zijn vastgesoldeerd. Solid Pin Contact (SPC), zo heet onze behandeling, geeft een belangrijke verlaging van deze tweede overgangsweerstand.

De SPC-behandeling kan niet worden toegepast bij alle buizen. Voorbeelden van eindbuizen waarbij het wel kan zijn: EL34, KT88, 6550, 6L6, 5881, KT77, KT90, en KT120. Bij voorversterkerbuisjes met een zelfde soort buisvoeten als bovengenoemde eindbuizen, zoals de 6SN7 en de 6SL7, kan het ook.

Loodvrij soldeer

Vanwege nieuwe richtlijnen moeten bij eindbuizen zoals EL34 en KT88 in de buispinnen loodvrij soldeer worden gebruikt. Dit nieuwe type soldeer heeft een kortere levensduur, met name bij hogere temperaturen. Na verloop van tijd wordt het geluid langzamerhand minder goed. Dit is jammer en eigenlijk niet nodig, als er maar bepaalde voorzieningen worden getroffen. Achteraf kunnen wij dit probleem verhelpen.

Een tweede probleem is dat de draden die uit de buis komen, tijdens het solderen in de buisfabriek bijna altijd een slecht contact maken met de holle buispin. Vaak hangt de draad maar een beetje in het soldeer. De buis werkt wel, maar klankmatig is het niet optimaal.

Voor een redelijke meerprijs lossen wij ook dit probleem helemaal op.

De maatregelen die wij nemen worden uit concurrentieoverwegingen niet bekend gemaakt. Als u de gok waagt en uw buizen door ons SPC laat behandelen, hoort u direct het overtuigende verschil. De SPC behandeling kost € 10,- per buis. Het resultaat is drieledig. De door ons geleverde met SPC behandelde buizen ...

 • klinken beduidend beter
 • krijgen ook een langere levensduur
 • verminderen op drastische wijze het aantal keren dat een versterker schade oploopt door een buis die stuk gaat.

Welke klankverbeteringen zullen hoorbaar zijn?

De dynamiek neemt toe, en de lage tonen worden beduidend strakker weergegeven. De boemerigheid die soms bij buizenversterkers kan optreden, neemt af. Het klankbeeld wordt een stuk realistischer en de achtergrond wordt stiller, zodat zachte geluiden beter worden weergegeven. Harmonische boventonen worden duidelijker hoorbaar. Maar het meest opvallende is het duidelijk betere laagfundament.

Hebben de aanpassingen aan de eindbuizen ook nadelen?

Het enige nadeel is dat het werk tijdrovend is en dat daardoor de buizen iets duurder zijn. Als je de hogere prijs afzet tegen de langere levensduur en de betere geluidskwaliteit, is dit bedrag snel terugverdiend.

Buizendempers beperken microfonie

Overigens is er nog meer te melden aan het upgradefront: een andere verbetering die u kunt bereiken is het verminderen van de microfonie in de buis door toepassing van Duende Criatura buisdempers.

Duende Criatura

Buizendempers

Ingezonden ervaring


New Next Level 2021 upgrade voor Diapason Adamantes III

Geplaatst op 31/01/2024 om 12:20:66

Door Paul

"Beste heer Van Kraanen,

Graag laat ik u nog even weten van mijn bevindingen met de door u gerepareerde/opgewaardeerde versterker UR S6. Vooropgesteld dat ik vergelijking 'voor en na' lastig vind, het moet immers vanuit subjectieve herinnering. Toch een poging (na ruim 25 uur gebruik). De eerste indrukken zijn een 'fris' en helder hoog, maar zonder scherpte. Het laag is meer gedefinieerd. Meer contrasten en onderscheid in klankkleur tussen instrumenten. Strijkers zijn meer doortekend. Kleine details vallen voor het eerst op. Ruimteafbeelding is toegenomen, meer diepte. Transients zijn verbeterd. Viel mij mij i.b. op bij percussieinstrumenten. In algemene zin is betrokkenheid en live-beleving toegenomen. Het nodigt uit meer muziek te beluisteren (wat kunnen CD's toch mooi klinken). (Een eerdere behoefte mijn luidsprekers* op te waarderen, is verdrongen) Dus, ja, ik ben tevreden met uw resultaat en behaalde muzikale winst.

Nogmaals dank. Met vriendelijke groet, Paul".

(*Luidsprekers: Kef RDM3, 90dB [2001] vloerstaand en worden als neutraal beleefd)

Toevoeging Wim van Kraanen:
Voor Paul heb ik zijn oude Unison Research S6 stevig onderhanden genomen: bepaalde opwaarderingen uitgevoerd die ook door de fabrikant in de nieuwe S6 MkII zijn aangebracht. En nieuwe buizen geplaatst. Een groot deel van de klankverbeteringen die ook door Paul zijn geconstateerd, komen door de 'Equal Curve Matching' van de buizen en door de 'Solid Pin Contact'-behandeling van de contactpinnen van de eindbuizen.


ECM Matching

Geplaatst op 02/12/2021 om 21:18:64

Door Fons

Beste Wim,

Ik draaide al enkele jaren met eindbuizen LL34 L,Atout in de Simply Italy. Op een avond, 5 min. voor het einde van een concert op Radio 4 schakelde ik in, via mijn Denon TU 701 tuner. Er klonk muziek van John Adams maar wat een drive, wat een flexibel, klankrijk en resonantievol orkest. Uit de afkondiging bleek dat John Adams zelf dirigeerde, vandaar het werkelijk begrijpen van deze muziek, maar het orkest had ik niet herkend.

Bleek Rotterdams Phil. te zijn, huh..dacht ik, ja maar dan in de zaal van Vredenburg Utrecht, aha, vandaar de mooie zinderende resonantie want dat hoor je zo niet in de Doelen, herinnerde me ooit het Rotterdams Phil. in het Amsterdamse Concertgebouw gehoord te hebben en dat was ook geweldig in klank.

En nieuwe buizen dan ? Dezelfde Tube L,Atout eindbuizen, maar nu ingebrand en met ECM matching.

Direkt een groot verschil, even wennen hoor, andere muziek ? Voor en achter in orkest in balans ahw de podiumvloer vlak van voor tot achter, blazers komen van achter in een realistisch beeld, tempo is accurater en wisselingen daarvan zijn duidelijk hoorbaar. Even een weekje warmdraaien is nodig. Klanken blijven beter op hun plek in het stereobeeld, realisme, Muziek die wat ieler is of zo opgenomen klinkt ook zo, maar nooit schril. Zo ook wat vettere opnames. John Adams helaas niet meer gehoord. Misschien luidsprekers nog iets verder naar achteren ? Ik hoop dat je deze kwaliteit ook voor de toekomst kan behouden. Hulde !


Prachtige upgrades!

Geplaatst op 04/05/2021 om 14:05:62
Door Felix

Onlangs voor op mijn werkkamer via marktplaats een Synthesis Nimis gekocht omdat ik verslingerd was geraakt aan het EL 84 geluid van een oude Bocama versterker. De versterker klonk mooi maar toch even met Wim overlegd.

Ik besloot om de versterker van nieuwe buizen te voorzien. Hij was zo vriendelijk om aan te bieden om ook eens naar de versterker te kijken om te zien of alles oké was. Er was maar een kleine aanpassing nodig. Wim stelde een set mooi gepaarde buizen samen (1 paar met Equal Curve Matching en 1 paar met Parallel Curve Matching en een voor Nimis geselecteerd paar ECC83 (Analogue musicFirst)): wat een verschil! De versterker klonk nog mooier dan hij al deed. Mooi open, gedetailleerd en muzikaal.

Ik was zo enthousiast geraakt dat ik de stuurbuizen van mijn Unison Research S6 en Synthesis Roma DAC heb vervangen, met hetzelfde resultaat. Alsof er een nieuwe set staat te spelen.

Dank je Wim voor jouw goede zorgen en adviezen. Het bracht mij weer meer luisterplezier!


Upgrade buizen

Geplaatst op 03/11/2020 om 13:25:61
Door Rudi Streuper

Hallo Wim,

Dit weekend de ECC 83 en ECC 82buisjes vervangen op de Unison Research Sinfonia en ik dacht hoe ga ik dat doen zodat ik dat goed kan horen. Ik heb een nummer uitgekozen van Laura Marling ("What he wrote" op de "Live from York-Minster" cd). Een hele mooie opname die begint met akoestisch gitaar en haar stem.

Gelijk bij de eerste noot hoorde ik een verschil dat ik eigenlijk niet had verwacht. Ook omdat de KT88 buizen al zo'n enorme verbetering waren vorig jaar. Ik hoorde direct dat het geluid nog gebalanceerder werd neergezet, de gitaar verplaatste zich hoorbaar meer naar het midden met een enorme finesse in dynamiek. Ook de klank van de zang was puntiger en gedetailleerder. Prachtig.

Ik vind het ongelooflijk dat jij in staat bent de buizen dusdanig te selecteren en te matchen dat het inderdaad leidt tot een echt hoorbare verbetering in een set die op zichzelf al geweldig is. Bedankt!

Groet Rudi Streuper


Nieuwe buizen voor Simply Italy

Geplaatst op 22/08/2020 om 16:45:60
Door F. de Kok

Onderstaand berichtje kregen we van iemand die zijn Simply Italy door ons van nieuwe buizen en een triode-instelling heeft laten voorzien:

De buizen zitten er nu bijna een week in en zijn nu ook wel een heel eind ingebrand/ingespeeld.
Wel een verschil met de Tung Sol zeg. De speakers kunnen het goed aan, ik hoor geen vervorming of vreemde dingen.
Wel mooie muziek! Alles klinkt nu zoveel luchtiger en echter. Er is veel dynamiek maar dat is in het echt ook. Het laag valt wel op, het is mooi geïntegreerd met de rest. Vroeger kon dat wel eens als een laag eronder hangen.
Je kunt alles op het podium ook mooi volgen.
Ik ben er erg blij mee.

Gr. F. de Kok


Upgrades voor Tung Sol buizen

Geplaatst op 9/09/2019 om 12:21:55
Door Rudi Streuper

Hallo Wim, De buizen zijn in goede orde ontvangen. Ik heb ze geplaatst in de Sinfonia en was natuurlijk zeer benieuwd. Nou klonk de Sinfonia met de "oude" Tung Sol buizen natuurlijk al fraai. De door jou geadviseerde ECM Tung Sols in combinatie met SPC, nadat een van de oude Tung Sols het had begeven, is echter een openbaring. Veel meer detail, ruimte, balans maar ook kracht zonder dat dit de karakteristieken van de Sinfonia ondermijnt. Ik wist niet wat ik hoorde eerlijk gezegd. Top hoor!

Bedankt, Groet Rudi Streuper

Naschrift WvK: ECM = Equal Curve Matching, SPC = Solid Pin Contact.


First & UltimateSelected ECC83 musicfirst / Duende Criatura Tube Rings

Geplaatst op 25/01/2019 om 15:54:54
Door Mathy

Tot voor kort had ik geen optimale match & sound in mijn audio-set; waarbij mijn Tannoy Glenair LS 15 heilig zijn. De combi met de Unison Research S6 MKII en Glenair kreeg ik maar niet optimaal aan de praat; ondanks recentelijk aangekochte gemodificeerde Philips CD960 en nieuwe Kimber interconnects. Tonale balans tussen hoog, mid en laag kon ik maar niet optimaliseren; mede veroorzaakt door akoestische beperkingen van woonruimte.

Tijdens mijn Internet-zoektocht naar hulp stuitte ik op de website van Analogue Audio Productions en heb contact gelegd met Wim van Kraanen. Een vriend van mij had eerder die week al zijn nieuwe buisjes vd voorversterker bij Wim besteld en een substantionele verbetering aan mij gemeld! Van Wim ontving ik dezelfde dag omvangrijke info over zijn buizen-filosofie en werkwijze in het matchen vd buisjes. Hij biedt ze ook aan in verschillende kwaliteiten.

Ik was "helemaal om" en 2 dagen later werd een pakketje ECC 83 buisjes aan huis geleverd. Natuurlijk meteen geïnstalleerd. De S6 op power on en het feest ging meteen los. Wat een openbaring; de gordijnen ging helemaal "open". Zo snel toch al zoveel vloeiende muziek uit de LS. Hoe kan dat nou? De tonale balans was zoveel verbeterd en hierbij viel ook de articulatie in het klankbeeld duidelijk waarneembaar op. Hoog en mid hebben een meer prominente rol en de bas is veel strakker en meer gedetailleerd. Door het inspelen vd buisjes wordt de sound alsmaar beter en beter.

Op advies van Wim ook de volgende upgrade vd buisjes uitgeprobeerd. Ik heb een setje Duende Criatura buizenringen besteld en over de buisjes geschoven. Hierdoor is nogmaals de ruimtelijkheid, dynamiek en bascontrole waarneembaar verbeterd. Ik ben helemaal perplex van deze upgrade's. Opnieuw mijn collectie Cd's en vinyl beluisteren en ontdekken ! Geen VooDoo maar realiteit. Wim krijgt alle credits en heel veel dank voor je expertise en service. Diamanten Tip.


Kleine buisjes (reactie van consument na nieuwe buizen met Equal Curve Matching = ECM)

Geplaatst op 30/11/2018 om 13:31:52
Door Arie

Tja waar zal ik beginnenJ;

Het is geen vergelijk met mijn oude Sinfonia welke enigszins timide klonk. Wat een kracht in het geluidsbeeld, betere positionering en aftekening van de instrumenten en vocalisten. Ook articulatie zoals ik dit noem, is vooruitgegaan. Hierdoor is diepte plaatsing ook beter hoorbaar, alhoewel nog niet het niveau van een klasse monitor. Maar dit ligt niet aan de Sinfonia!!

Ook het laag is in structuur verbeterd. Strakker met meer definitie. Het totaalbeeld klinkt tonaler en neutraler lees meer organisch  dan hiervoor.  Het midden en hoog heeft die nu al  buizen eigen klankstructuur welke je meteen vangt!!  En dit alles na een weekje luisteren. Waar gaat 't heen.
Het vloeiende karakter van mijn versterker neemt ook steeds toe. Ik merk ook dat ik luider kan gaan spelen, zonder dat het geluidsbeeld hierdoor vertroebeld. Let wel, ik speel nooit hoger dat 10 voor twaalf. Mijn ruimte laten een hoger volume simpelweg niet toe. Alhoewel, een uitstekende opname laat me nog wel eens tot vijf voor twaalf gaan. Niets aan de hand.

Wim ik kan niet anders zeggen dan dat je een topprestatie hebt geleverd met mijn versterker en hiermee mijn investering dubbel en dwars waard is gebleken!!  Met jouw expertise en vaardigheden is mijn Sinfonia tot een niveau hoger getild. Nogmaals,  ik heb 't gevoel dat de klank nog een niveau hoger gaat spelen.  

Wordt vervolgd ...

--- Update 11 december 2018 ---

Zoals beloofd een tweede mailing omtrent mijn Sinfonia. Tja wat kan ik zeggen, op grond van mijn vorige relaas is alles met een stap nog eens toegenomen.

Dynamiek, klankechtheid, laagcontrole, mooi strak en gedefinieerd. Ook het stereobeeld is een stap naar voren gekomen. Een toename van de plaatsing en articulatie van de instrumenten. Hoezo kan een buis niet neutraal zijn? Ik kan niet anders zeggen dat dit bij wel degelijk neutraal is. Alleen maar toegenomen. Het zo kritische middengebied klinkt zoals het een klasse buis betaamd in één woord fenomenaal.

Let wel, bovenstaande geldt alleen op goede tot zeer goede opnamen en producties!! Bijv. piano klinkt per label uitgave zo verschillend, van slecht tot goed(redelijk) tot zeer goed. Allemaal duidelijk hoorbaar.

Ook stemmen zowel mannelijk als bij de vrouwen klinken zeer echt met hoorbare of verduidelijkte microfoonfeed, als dit onverstoord is meegenomen in de opnamen natuurlijk!

Kortom Wim, ik ben zeer blij. Nogmaals, je hebt klasse werk afgeleverd op mijn Sinfonia!

Upgrade buizen

Geplaatst op 29/08/2018 om 13:31:51
Door Jaap

Bedankt voor het plaatsen van nieuwe buizen op mijn Quad Eighty II mono eindversterkers. De buizen gloeien dat het een lieve lust is. Het geluid is schitterend. Mijn Quad 2905 electrostaten (wat ben ik toch op ze gesteld) worden uitgedaagd zich van hun allerbeste kant te laten zien. Moeilijk om te definiëren waar het verschil nu precies in zit maar analoog (!) aan een proefnotitie op een wijnproeverij zou ik zeggen "betere plaatsing van de instrumenten in de ruimte" en een strakker beter gedefinieerd laag. Ik heb het contact als heel plezierig ervaren en vooral je no-nonsense benadering in combinatie met een grote kennis heel fijn.


Buizen: allemachtig

Geplaatst op 30/03/2018 om 16:24:49
Door Arnold te Raa

Beste Wim,

De buisjes zitten net in de PrimaLuna.... het tweede nummer speelt op mijn Mackbook Pro via de hoofdtelefoonuitgang op de aux ingang. Spotify levert de bits & bites..... Verre van ideaal dus. Maaaaaaarrrrrrrrr wat een fantastische verbetering weer!

De roodgekleurde KEF’s LS50 trekken diep naar het laag door. De subwoofers er onder staan, zonder aangesloten te zijn, toch mee te resoneren haha. Over geluidsdruk gesproken. Het is hier volop genieten. 

Een fraai geluidsbeeld met mooie plaatsing en detailering.

Nogmaals dank voor de mooie buizen ☺

Met vriendelijke groet, ArnoldBuizenupgrade met Mullards

Geplaatst op 11/09/2017 om 19:11:45
Door Marcel

Hier nog een bericht over de buis upgrade met de Mullard ECC81 NOS real BVA in mijn Lector DAC die ik op jou advies bij jou heb aangeschaft.
De standaard ECC81 JJ buisjes klinken redelijk, maar de Mullards, dat is een andere orde.
Deze geven veel microdetail, rust, een goede plaatsing en een strakker laag en een gecontroleerder hoog.
Deze buisjes geven weer die holografisch gloed die ik gewent was met met mijn Audio Research voortrap met de ECC88 Mullard buisjes met parasolgetter, maar dan wel op een hele natuurlijke manier en nog iets uitgebalanceerder.

Het duurde bij mij wel even voor ze loskwamen. ca. 130 uur. Maar daarna was het feest en werd het steeds beter.
Vanzelf sprekendheid en natuurlijkheid zijn dan ook de kernpunten van de nieuwe ECC81 buisjes.
Ik ben er weer erg blij mee.


Unison Triode 25 | eindbuizen

Geplaatst op 22/03/2016 om 13:53:35
Door Frits Zillig

Sinds anderhalf jaar luister ik met veel plezier naar mijn Unison Research Triode 25 aangesloten op de verbluffend goed klinkende Diapason Neos speakers. Maar natuurlijk dacht ik als echte audiofiel al een tijdje, zou dat nog mooier kunnen?

Wim had mij al een keer verteld, dat als ik de standaard eindbuizen zou vervangen voor een ander viertal eindbuizen het geluidsbeeld van de set nog een stapje mooier zou worden. Uiteindelijk is de keus gevallen op de 'Electro Harmonix Big Bottle Tetrode'. Tjsa wat zal ik zeggen...ik hoopte inderdaad op een stapje mooier/beter, maar dan zou ik de set te kort doen. Met grote verbazing en een grote grijns op mijn gezicht luister ik nu een week of twee naar de nieuwe 'versterker'. Het is werkelijk fantastisch wat voor een geluidsbeeld er nu wordt neergezet! het podium reikt tot ver buiten en boven de speakers, de detaillering is subliem en alles heeft nog meer power en body terwijl er niet in subtiliteit wordt ingeboet, Werkelijk prachtig!

Ik wil Wim dan ook hartelijk bedanken voor zijn goede advies en ben blij dat er nog mensen zijn die hun vak zo goed verstaan!


Upgrade Adamantes | nieuwe buisjes

Geplaatst op 05/07/2015 om 21:15:030
Door Mart Zilver

Gisterenmiddag mijn ge-upgrade Diapsaon Adamantes speakers opgehaald, eenmaal thuis gekomen gelijk geplaatst en weer aangesloten op mijn Pathos TT versterker, en er op aanraden van Wim nieuwe ECC83 buisjes ingezet van Sovtek (gematched en gemeten door Wim). Ook mijn Unico CDE CD speler heeft een servicebeurt gehad en ook hier zijn dezelfde nieuwe buisje van Sovtek ingezet.

Wim had ook mijn MIT MH 750 biwire speakerkabel omgebouwd naar een single wire versie, vanwege de nieuwe single wire WBT Next Gen aansluiting op de Adamantes. Nog even geluisterd bij Wim naar een paar prachtige Unison Resesarch Max 1 speakers op een Pathos Inpol 2 versterker en Pathos Endorfin CD speler ... klonk fabelachtig mooi !

Vanmorgen rond 11:00 uur de set aangezet, even laten opwarmen en de eerste CD in de lade gelegd ... en luisteren ... In eerste instantie vond ik het tegenvallen, maar na 2 uurtjes geluisterd te hebben kwam het geluid helemaal los en werd de sound voller en grootser dan ooit, meer details zijn duidelijk waarneembaar en ook de ruimtelijkheid nam toe ! Waarschijnlijk moesten de MIT's die een paar weken niet gespeeld hadden en omgebouwd zijn weer even inspelen, alsmede ook de nieuwe buisjes in de Pathos en de Unico CDE. Ben nu de ene na de andere CD aan het luisteren ;-)


LL90-buizenupgrade

Geplaatst op 05/06/2015 om 21:35:028
Door Hendrik Duinkerken

Wim,

Ik wilde  toch even onze ervaring delen. Vanaf het moment dat ll90 buizen zijn gaan spelen, was ik weer thuis. Nu de buizen ingespeeld raken, vallen we van de ene verbazing in de andere.
Ik ben hierin niet de enige. Toen ik dit uitsprak naar mijn partner, was het antwoord, "dat vond ik gisteren met BLØF ook al". Hele nieuwe dingen komen boven.
Helemaal met suppers ready van genesis.
Het is lastig vaststellen of het nu van de buizen komt of van de behandeling die je ze hebt gegeven. Maar terug willen we niet.


Nieuwe buizen + EAT + Phantom Green

Geplaatst op 29/10/2013 om 12:31:020
Door Frank Clement uit Weert

Hallo Wim,

Tsja, wat moet je ervan zeggen: Een combinatie van andere buizen (Mullard n.o.s.) in de Pathos, Essential Audio Tools netkabels 2x (tuner moet ik nog aansluiten) en Phantom Green ls kabels levert het volgende op:

 • Een 'douche' aan muziek
 • Meer diepgang in het geluidsbeeld en bovendien klinkt het 'breder'.
 • Plaatsing van zang en instrumenten is veel beter geworden.
 • Een veel rustiger en evenwichtiger geluidsbeeld (betere fase?).
 • 'Iedereen' laat elkaar veel meer met rust, zodat nu ook beter te horen is wat iemand zingt.
 • Verschillen tussen de verschillende kwaliteit cd opnames worden duidelijker.

Kortom.... een genot om weer muziek te horen op een nog hoger kwaliteitsniveau! Als voorbeeld: The Nits met Adieu Sweet Bahnhof; eerder liepen stemmen dynamisch vast in de muziek en werden als het ware overrompeld. Nu is er rust...

Ik heb nu enkele uren gespeeld met de nieuwe buizen. Ik neem aan dat ze over enkele uren inspeeltijd/inbranden zich steeds meer zullen 'openbaren' en het geluidsbeeld verder open zullen gooien?

Groetjes en bedankt!


Upgrade buizen

Geplaatst op 1/9/2013 om 15:00:018
Door Wim uit Est

Ik heb gekozen voor de MSPC upgrade van de eindversterkerbuizen omdat ik erin geloof dat een buis waarvan de pinnen beter contact maken ook beter presteert dan een buis die zo uit de doos komt. Na een weekendje draaien kan ik vaststellen dat het klopt: vooral de fijnheid in tekening van zeer zachte passages is toegenomen en de bas is nog droger. In a timelapse van Einaudi heeft bijvoorbeeld in tracks 4, 10 en 13 zowel zeer subtiele klanken van een celesta, waarvan je nu ook het hamermechaniek hoort ruisen, en een elektronische bas die heel laag komt maar nu ook strakker blijft. Resultaat ten opzichte van de investering: effectief en zeer de moeite waard.

Documentatie & meer info

home | cookiebeleid & disclaimer | print deze pagina | scroll omhoog